Web Design Checklist

Ini adalah senarai konten / media yang diperlukan.
Sila sediakan bagi melancarkan proses pembinaan website.

Gambar / Poster

Butiran Syarikat / Brand / Produk

Link Media Sosial

Lain-lain

Terima Kasih